Boys
Saturday, June 8, 2019
 Varsity7
Victor9
Wednesday, June 5, 2019
 Varsity11
Manhasset10